Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Kronika > Aktualności 2015 /16

Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi stał się okazją by obudzić swoje serce i podjąc działania mające na celu uświadomienie sobie i innym moc problemu, którym jest handel ludźmi. Nasza Kampania rozpoczęła się już tydzień wcześniej. Zaangażowały się w nią wychowanki naszego Ośrodka wraz z siostrami wychowawczyniami. Podczas Mszy Świętych w Parafii Trójcy Świętej siostry wprowadziły parafian w problem handlu ludźmi. Po prelekcji wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  przedstawiły pantomimę ukazującą ten proceder. Widać było wyraźnie, że odbiorcy byli poruszeni i wzruszeni treścią prelekcji i pantomimy. Po każdej zakończonej Eucharystii rozdawaliśmy ulotki z informacjami gdzie znaleźć pomoc oraz z modlitwą w intencji ofiar handlu ludźmi. Zapraszaliśmy jednocześnie ludzi do wspólnej modlitwy na różańcu w tej intencji. Modlitwę różańcową poprowadziłyśmy o godz. 17 15 w kościele parafialnym.
Nasza łączność z ofiarami handlu nie ustanie z końcem dzisiejszego dnia. W ośrodku kampania zaczęła się już wcześniej i nadal trwa.
Grupa wychowanek biorąca udział w projekcie edukacyjnym z religii „ Człowiek nie jest na sprzedaż” przygotowała prezentację o handlu ludźmi wprowadzając w temat wszystkie wychowanki oraz pracowników.
Kolejnym etapem było spotkanie z filmem „Dziewczyny z przemytu” oraz dyskusja mająca na celu pogłębienie wiedzy na temat handlu ludźmi, bezpiecznej pracy za granicą oraz zagrożeń dla ludzkiej godności.
Aktualnie wychowanki realizujące projekt zorganizowały konkurs plastyczny „Nie jestem na sprzedaż” na którego rozwiązanie z niecierpliwością czekamy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego